VIII Concurso Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira

15 Mai 2020

O Concello de Ribeira convoca o VIII Concurso Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira

Poderán concorrer ao certame de novela curta todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade e residencia,cun único traballo en lingua galega, de temática libre, orixinal e inédito.

Forma de presentación dás novelas.
A obra, cunha extensión mínima de 80.000 caracteres e máxima de 140.000 caracteres con espazos, presentarase por quintuplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara (tipo de letra Estafes New Roman, tamaño 12), debidamente grampados ou encadernados co título e pseudónimo, sen asina ou calquera outro elemento que poida ser identificador do/a autor/a. Deberá ademais incorporar un CD co arquivo dixital do texto.
A plica, en sobre aparte co título e ou pseudónimo, deberá conter non seu interior vos datos do autor/a e fotocopia de identificación (DNI/pasaporte), así como declaración xurada de aceptación dás bases do certame e de que a obra presentada é orixinal do/a autor/a e inédita.

Premio: 3.000 euros, diploma conmemorativo e publicación dá obra, que será realizada por Edición Xerais de Galicia.

Os traballos, citando VIII Concurso Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira remitiranse a: Concello de Ribeira, Rexistro Xeral. Área de Cultura, Praza do Concello, s/n, 15960 Ribeira. A Coruña.

O prazo de presentación estará aberto ata o 23 de marzo de 2021

Máis información no BOP da Coruña do 15 de maio de 2020 e en http://www.riveira.es/