Luvas e máscaras, a nova basuraleza

14 Mai 2020

Ante o desconfinamiento, desde o Proxecto LIBERA, de SEO/ BirdLife en alianza con Ecoembes, solicítannos que reflexionemos sobre a importancia de non só protexer a saúde persoal e da de terceiras persoas, senón facelo igualmente coa do Planeta.

A situación xerou a utilización masiva de luvas e máscaras por parte da poboación, sendo produtos que, en moitos casos, non poden ser reutilizados. É por iso que, desde o Proxecto LIBERA, pídennos á sociedade responsabilidade absoluta ante este novo residuo para que acabe na papeleira da rúa ou no contedor de resto dasnosas casas e non no chan de contornas urbanas, periurbanos ou rurais, xa que podería converterse nunha nova tipoloxía de basuraleza (lixo abandonado na natureza) e xerar un gran impacto contaminando os espazos naturais.
De feito, nalgunhas praias de China, xa apareceron este tipo de residuos. Hai que evitar, por tanto, que as nosas praias sigan a mesma dinámica.

https://www.youtube.com/watch?v=UrPyor58PEs&feature=emb_logo