European Youth Together 2020

14 Mai 2020

Lanzados pola Comisión Europea, os proxectos European Youth Together 2020 teñen como obxectivo promover a participación da mocidade na vida pública europea, así como os intercambios transfronteirizos e as actividades de mobilidade.

As súas accións deberían abordar particularmente os desafíos relacionados coa participación inclusiva para todos os mozos, independentemente dos seus antecedentes ou situación, que xurdiron no contexto da pandemia de COVID-19.

Obxectivos
Os proxectos de European Youth Together teñen como obxectivo crear redes que promovan asociacións rexionais e que se executen en estreita cooperación cos mozos/as de toda Europa (países do programa Erasmus +).
As redes organizarían intercambios, promoverían capacitacións (por exemplo para líderes xuvenís) e permitirían aos mozos/as mesmos establecer proxectos conxuntos, todo o cal podería facerse a través de actividades físicas e en liña.
European Youth Together busca apoiar iniciativas de polo menos cinco organizacións xuvenís de cinco países elexibles do Programa Erasmus + para compartir as súas ideas sobre a UE, fomentar unha maior participación cívica e axudar a fomentar un sentido de cidadanía europea. A iniciativa ten como obxectivo reunir aos mozos europeos de toda Europa; Leste, Oeste, Norte e Sur.

Prioridades temáticas
Para 2020, as prioridades temáticas son a promoción dos Obxectivos da Mocidade da UE #3 #4 e #10, a saber, "Sociedades inclusivas", "Diálogo informativo e construtivo" e "Europa sostible e verde".
Á luz da pandemia de COVID-19, as redes xuvenís poderían considerar formas de forxar a solidariedade e a inclusión, que coinciden cos desafíos relacionados coas habilidades dixitais e os estilos de vida ecolóxicos.

Duración do proxecto
Debe ser entre 9 e 24 meses. Espérase que o período de elexibilidade dos acordos de subvención comece en xaneiro de 2021 ou dentro do primeiro trimestre de 2021.

Data límite: 28 de xullo de 2020, 17:00 (hora de Bruxelas).

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en