II Certame Malas Artes

08 Mai 2020

A editorial Malas Artes convoca o II Certame «Malas Artes» de Novela Xuvenil e Fantasía cun premio consistente en 1200 € e a publicación da obra .

Os traballos que concursen haberán de ser orixinais, inéditos, escritos en castelán, e ter unha extensión mínima de 125 páxinas, tamaño DIN A-4, impresas con letra Estafes New Roman 12, con interlineado dobre, paxinados.

Os orixinais deberán ser enviados exclusivamente en formato dixital xunto cos datos do autor ―nome completo, dirección, nº do DNI, mail e teléfono―, así como unha pequena recensión biográfica e unha sinopse da obra presentada, á dirección concurso@malasarteseditorial.com

A persoa gañadora recibirá 1.200 € e subscribirá un contrato de edición pola obra dunha duración de tres anos, onde se lle recoñecerán un dez por cento (10%) das vendas como dereitos de autor nesa primeira edición e sucesivas.

Prazos: data límite de admisión o 22 de xuño dre 2020 e fallo ao longo de setembro de 2020

https://malasarteseditorial.com/ii-certamen-malas-artes-de-novela-juvenil-y-de-fantasia