Como continuará o curso en formación profesional e nas ensinanzas de réxime especial?

24 Abr 2020

Como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, a Consellería de Educación publica instruccións de como se desenvolverá o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) dos ciclos formativos, a formación práctica de ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, ensinanzas artísticas superiores, a formación profesional dual e as ensinanzas deportivas.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30894