Prácticas no Centro Europeo de Linguas Modernas

22 Abr 2020

O Centro Europeo de Linguas Modernas (ECML) admite alumnos dúas veces ao ano para un período de formación remunerado de seis meses.

O papel principal do ECML, que é un órgano do Consello de Europa, é servir en xeral a implementación de políticas lingüísticas e a promoción de enfoques innovadores para a aprendizaxe e o ensino de idiomas modernos.
O alumnado serán responsables de tarefas precisas nun campo específico. Para iso, propóñense catro áreas especializadas correspondentes a catro tipos diferentes de prácticas:

A especialización do sitio web
O alumno axudará ao webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web do ECML sendo responsable do seguimento das tarefas e comprobando a precisión e a actualización de información.

O programa e a especialización loxística
O alumno asistirá ao asistente do programa e ao secretario do programa en contacto cos coordinadores para fixar detalles prácticos, contactar aos participantes do taller e enviarlles todo tipo de documentos, axudando aos equipos e participantes durante os talleres e reunións. que todo funciona sen problemas.

A especialización en documentación
O alumno axudará ao equipo d documentalistas do ECML e debería ser un especialista no campo das bibliotecas / documentación / ciencias da información. El / ela formará parte do equipo do Centro de documentación e recursos e participará na indexación de novos recursos e a preparación de produtos documentais, así como nas actividades diarias relacionadas coa documentación.

Especialización en finanzas e administración xeral
O alumno axudará no desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos de correo existente e na implementación de Windream (Software de xestión de documentos), en particular o desenvolvemento dunha guía de capacitación.

Nos catro casos, o alumno debe demostrar espírito de equipo, flexibilidade e interese nas actividades do ECML.

A axuda mensual de subsistencia de 720 euros.

Os alumnos deben ter polo menos un título de licenciatura (ou equivalente) e ter un bo dominio de polo menos un dos idiomas de traballo do Consello de Europa (inglés ou francés). O coñecemento de ambos é vantaxoso e pode marcar a diferenza para ser seleccionado. Os alumnos deben ser flexibles, ben organizados e capaces de traballar nun equipo internacional.

Prazos:
As solicitudes de prácticas deben chegar ao ECML antes do:
- 28 de febreiro (para o período de xullo a decembro).
- 31 de agosto (para o período xaneiro-xuño).

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx