Prácticas no Centro Común de Investigación (CCI) da Comisión Europea

17 Abr 2020

O Centro Común de Investigación (CCI) da Comisión Europea brinda asesoramento independente sobre ciencia e tecnoloxía aos responsables políticos europeos.
O CCI ofrece pasantías a mozos e mozas que desexen adquirir experiencia laboral científica e poñer en práctica os coñecementos científicos que obtiveron durante os seus estudos ou carreiras profesionais.

As actividades científicas do CCI divídense nos seguintes sitios: Bruxelas, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe e Sevilla.

Hai dous tipos de formación:
1. Formación relacionada coa preparación dunha tese para obter un título universitario.
Isto é para persoas que están a recibir educación universitaria e están a preparar unha tese para un título universitario ou mestría ou doutoramento ou o seu equivalente a nivel de posgrao. O propósito da capacitación debe estar directamente relacionado co tema da tese.
2. Capacitación despois da educación universitaria
Este tipo de capacitación é para persoas que desexan adquirir experiencia laboral logo de obter un título universitario, mestría ou doutoramento.

Selección
- Os alumnos selecciónanse de nacionais dos Estados membros da Unión Europea
- Os alumnos deben ter un excelente coñecemento de polo menos dous idiomas oficiais da UE, dos cales un é tamén un idioma de traballo da Comisión (inglés, francés ou alemán).

Subvención
Os alumnos poden beneficiarse dun subsidio mensual. Aqueles cuxo lugar de recrutamento estea a menos de 50 km do sitio do CCI recibirán a metade desta asignación.
A asignación mensual é equivalente ao 25% da remuneración básica para un funcionario de grao AD5 /1 axustada polo coeficiente de corrección aplicable ao sitio do CCI onde se realiza a pasantía.

Duración
A duración máxima é de 5 meses, a mínima é de 3 meses.
Os contratos comezan o 1° ou o 16 ° día do mes.

https://ec.europa.eu/jrc/en