Prácticas no Tribunal de Contas Europeo

05 Out 2022

O Tribunal de Contas Europeo organiza tres sesións de prácticas ao ano en áreas de interese para o seu traballo.
As prácticas outórganse por un máximo de 3, 4 ou 5 meses. Poden ser remunerados (1350 € / mes) ou non remunerados, segundo os
créditos orzamentarios dispoñibles.

As 3 sesións organízanse cada ano a partir de:
- 1 de febreiro
- 1 de maio
- 1 de setembro

Requisitos:
- ser nacionais dun dos Estados membros da Unión Europea.
- posuír un diploma de nivel universitario ou completar polo menos catro semestres de estudos universitarios nunha área de interese para o Tribunal.
- desexar obter formación práctica relacionada cunha das áreas de actividade do Tribunal de Contas
- non ser beneficiario/a dunha pasantía en ningunha institución ou organismo da UE;
- ter un coñecemento profundo dunha lingua oficial da Unión Europea e un coñecemento satisfactorio de polo menos outra lingua oficial.

Prazos:
- 30 novembro 2022
- 31 de xaneiro 2023
- 30 xuño 2023

Máis información: https://www.eca.europa.eu/en/pages/traineeshipcomplet.aspx