Prácticas internacionais: Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica

15 Abr 2020

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira profesional en todo o mundo para gañar experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos.

Quen pode participar?
Como a solicitude involucra aos Comités Nacionais de IAESTE, é necesario residir nun país onde IAESTE está presente

As áreas de pasantía inclúen
- Informática e ciencias da información
- Química, ciencia de materiais e enxeñería química
- Enxeñería mecánica
- Enxeñería civil, xeoloxía e mineiria
- Arquitectura
- Matemática e estatística
- Física
- Negocios, xestión e márketing

Condicións
As pasantías son remuneradas
A duración habitual é entre 8 e 52 semanas
Os prazos e requisitos varían segundo o posto ofertado
Ten en conta que se poden requirir certas tarifas

Como solicitar?
Atopa o teu pasantía
Rexistrate no portal de prácticas
Comunícate coa oficina nacional para informarlles que te rexistraches xunto co número de referencia da pasantía que desexas solicitar
Mantente en contacto co teu Comité Nacional que te guiará a través do proceso

https://iaeste.org/about