Tim Marshall. @timmarshall Tim Marshall. @timmarshall

Recursos de diversidad cultural: SALTO

01 Abr 2020

Con todas as diferentes historias, tradicións e idiomas de Europa, hai tamén unha diversidade de culturas. SALTO ofrece recursos, información e cursos de formación sobre temas de diversidade cultural.

SALTO Diversidade cultural pon á túa disposición ferramentas, métodos, materiais e ligazóns relacionadas coa formación, a aprendizaxe e os recursos en varios temas de diversidade cultura, como estes:
- Os xitanos, que seguen sendo unha das minorías máis desfavorecidas de Europa e soportan as maiores taxas de desemprego, teñen os niveis de educación máis baixos, sofren unha pobreza xeneralizada e están excluídos socialmente.
- A educación para a paz e a xestión de conflitos é un asunto de importancia debido á actual situación política e social en toda Europa.
- A competencia intercultural, que pode ser moi útil para a vida e o traballo.
- O diálogo intercultural e entre relixións: un diálogo aberto e respectuoso de puntos de vista entre persoas e grupos de diferentes razas, culturas, relixións e contexto e patrimonio lingüístico.
- A inclusión de minorías culturais: sería moi enriquecedor se os grupos minoritarios e maioritarios intercambiasen e descubrisen a cultura dos outros en pé de igualdade.
- Tamén podes atopar axuda para desenvolver os teus propios proxectos sobre diversidade cultural e para formación. Consulta as próximas actividades sobre diversidade cultural e ponche a traballar!

Que é?
SALTO significa apoio, aprendizaxe avanzada e oportunidades de formación (Support, Advanced Learning and Training Opportunities). É unha rede de oito centros de recursos que traballan en sectores prioritarios europeos dentro do ámbito da mocidade, apoiando o programa Mocidade en acción da Comisión Europea.

SALTO Diversidade cultural é un deses centros.

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/