Contos sobre Rodas

23 Mar 2020

ALSA convoca a 20ª edición do concurso de relatos breves "Contos sobre rodas", co fin de fomentar a creación literaria referida ao ámbito das viaxes e o transporte en autocar, así como promover o hábito da lectura entre os viaxeiros, ALSA convoca a 20ª edición do concurso de relatos breves "Contos sobre rodas".

Poden participar no concurso cuantos autores o desexen, cunha ou máis obras escritas en castelán. As obras deberán ser orixinais e inéditas, e ter algunha relación co mundo das viaxes e o transporte en autocar.

A extensión non poderá ser superior a 10 folios ou DIN A4 mecanografados por unha soa cara cunha extensión máxima de 3.000 palabras.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o 30 de abril de 2020.

Concederase un único premio dotado con 6.000 euros.

As obras deberán ser enviadas por duplicado ao seguinte enderezo:

Presidente do Xurado. “Contos sobre Rodas”
ALSA
C/ Miguel Fleta, 4
28037 Madrid

ou ben por correo electrónico a cuentosobreruedas@alsa.es

https://www.alsa.es/sobre-alsa/concursos/cuentos-sobre-ruedas