Prácticas no Tribunal de Xustiza da Unión Europea

31 Mar 2023

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas nos gabinetes dos Membros do Tribunal de Xustiza e do Tribunal Xeral da Unión Europea e nos servizos do Tribunal de Xustiza, dunha duración de cinco meses.

As prácticas levan a cabo xeralmente na Dirección de Investigación e Documentación, o Servizo de Prensa e Información, a Dirección Xeral de Tradución ou a Dirección de Interpretación.

Períodos de prácticas e prazos de solicitude
Prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: as solicitudes realizaranse entre o 1 de xullo e o 15 de setembro de cada ano.
Prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro: as solicitudes realizaranse entre o 1 de febreiro e o 15 de abril de cada ano.

Importe das bolsas
O importe da bolsa ascende a 1.486 € ao mes.

Abonarase unha contribución aos gastos de viaxe de 150 € aos bolseiros remunerados cuxo lugar de residencia atópese a unha distancia xeográfica de 200 km ou máis da sede do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Requisitos
Ser cidadáns dun Estado membro da UE
Ser titulado universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias.
Contar cun bo nivel tanto falado como escrito dalgunha das linguas oficiais da UE así como ter un bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE. Por razóns de servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008