Curso en Neda de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL Néboa

12 Mar 2020

A Escola de tempo libre Néboa convoca en Neda un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre.
Lugar:  Muchiqueira 24. Mourela, 15510 Neda
Datas:  do 4 de abril ao 21 de xuño de 2020
Horario:  9:00 a 14:00 e 16:00 a 20:00 ou 21:00, segundo os días.
Prezo:  170 euros

Máis información na Escola de tempo libre Néboa
Teléfono 981 34 76 90 (polas tardes)
Teléfono 669 111 183
Teléfono 646 156 421 (polas tardes)
www.neboa.org