Curso en Ourense de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL Xirxilar

03 Mar 2020

A Escola de tempo libre Xirxilar organiza un curso Monitor/a de actividades de tempo libre en Ourense
Lugar: Praza Mestre Luis Fernández, nº1, baixo. 32001 Ourense
Datas: do 25 de marzo ao 28 de maio
Non serán lectivos os días 13,14,15 e 20 de abril (Semana Santa)
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00
Prezo:  220€. 15% descontó pola matrícula de dúas persoas

Máis información na Escola de tempo libre Xirxilar
Teléfono: 988 223 377 e 638 581 726
http://www.xirxilar.com
https://www.facebook.com/escolatempolibrexirxilar