Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre da Escola galega de tempo libre na Coruña

10 Feb 2020

A Escola galega de tempo libre convoca na Coruña un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre. Desenvolverase en sábados

O curso consta dunha fase teórico-práctica de 200 horas lectivas e outra práctica de 14 días de actividade nun campamento ou 150 horas nunha entidade de tempo libre.

Lugar:  Centro Social “Sagrada Familia” Rúa Sagrada Familia 26. A Coruña
Horario:  De 09:30 a 14:30 e de 16:30 a 21:30 horas
Datas: (sábados)
Febreiro: 29
Marzo: 7, 14, 19, 21, 28
Abril:4, 6, 7, 8, 18, 25
Maio: 1, 2, 9, 16, 23, 30
Xuño: 6, 13

Escola galega de tempo libre
Teléfono: 645 206 174 (de 10:00 horas a 18:00 horas)
e-mail: escolagalegatl@gmail.com
www.escolagalegadetempolibre.es