Arquitecto/a Técnico en Sarriá

10 Feb 2020

O Concello de Sarriá necesita contratar un/ha Arquitecto/a Técnico.
O prazo estará aberto ata o 18 de febreiro de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 8 de febreiro de 2020