Curso de Directores/as de Campos de traballo da escola Barlovento

06 Feb 2020

A Escola de tempo libre  Barlovento convoca un curso de Directores/as de Campos de traballo

Datas: do 8 ao 17 de maio de 2020
Horarios: venres de 16 a 21 h e sábados e domingos de 09 a 14 e de 16 a 21 horas.
Duración: 50 horas teórico-prácticas + Prácticas como Director/a en un Campo de Voluntariado). Para superar o curso, é obrigatorio asistir ao 80% das horas totais teórico-prácticas.
Prezos:  Desconto "Trae un amigo": 140€. Desempregados/carné xove: 150€. Sen desconto: 160€
Requisitos: Ter o título oficial de Director/a en actividades de tempo libre e unha experiencia demostrable de traballo como Director/a en, polo menos, 1 quenda de campamento de 10-12 días

http://marexada.es/cursos-etl-barlovento/