Título de bacharel para persoas maiores de 20 anos

05 Feb 2020

A Consellería de Educación convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos, nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2020.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2019/20.
 
Os centros onde se pode presentar as solicitudes son os seguintes:
a) Centro EPA Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3-2º andar, 15003 A Coruña.
b) IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003 Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4, 32002 Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002 Pontevedra.
f) Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º, 36202 Vigo.

O prazo de presentación das solicitudes será entre  o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020.
Data:  o día 24 de abril de 2020 en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED534A
Máis información e probas de anos anteriores en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1238
Publicado no DOG do 5 de febreiro de 2020