Director/a de Campos de Traballo en Ourense- ETL Aventeira

04 Feb 2020

A Escola de Tempo Libre AvENTEIRA, ven de convocar un curso de Director/a de Campos de Traballo a celebrar en Ourense.

Datas
6-7-8 de marzo e 20-21-22 de marzo.

Horario
Venres de 16:00 a 21:00. Sábados e domingos de 9:00-14:00 e de 16:00-21:00.

Duración
50 horas da fase teórico-práctica + 14 días de actividade como director/a dun campo de traballo en prácticas como fase práctica.

Precísase unha asistencia ao 80% do total das horas teórico-prácticas para superar o curso, así como superar a parte práctica.


Requisitos
Estar en posesión do título de Director/a de Actividades de Tempo Libre e ter experiencia como director/a dun equipo de animación de, alomenos, un campamento de 15 días.


Número de prazas
25

Número de prazas
25

Prezo
150 euros

Data límite de inscrición
27 de febreiro

 

Información e Inscricións: www.aventeira.com

Teléfonos 722 349 497 / 722 349 493

Correo electrónico: escola@aventeira.com.