Cursos da Escola Virtual de Igualdade

31 Xan 2020

A Escola Virtual de Igualdade (EVI) é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes a través de accións formativas gratuítas que acheguen a toda a poboación a esta realidade a través de diferentes ámbitos da sociedade actual.

A oferta formativa gratuita á que podes acceder, é a seguinte:

Cursos de nivel básico
Sensibilización en igualdade de oportunidades
Igualdade oportunidades Forzas e Corpos Seguridade
Plans e medidas de igualdade nas empresas
Igualdade oportunidades na negociación colectiva

Cursos de nivel avanzado
Igualdade: aplicación práctica ámbito do emprego
Igualdade: aplicación práctica servizos sociais
Igualdade: aplicación práctica en ámbito xurídico
Igualdade: aplicación práctica en empresa e RR.HH

Máis información: https://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php?action=requisitos#requisitos_1