Subvencións para o establecemento de oficinas municipais de información xuvenil e servizos á mocidade

28 Xan 2020

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

Entre outros terán preferencias os seguintes proxectos:

- Proxectos que establezan servizos dirixidos as persoas mozas e ás mulleres, tendentes a favorecer a súa participación social e laboral.
- Proxectos que consistan no establecemento de oficinas municipais de información xuvenil, mediante a contratación de mozos e mozas desempregados menores de 30 anos para realizar as funcións de información, animación ou dinamización xuvenil.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario TR351A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2020
Máis información no DOG do 28 de xaneiro de 2020.