Premios Virxe do Carme para 2020

24 Xan 2020

A Armada convoca os premios Virxe do Carme para 2020

A Armada española, coa finalidade de fomentar na mocidade as vocacións polos oficios e profesións navais e difundir a cultura naval en todo o ámbito nacional, convoca os premios "Virxe do Carmen", correspondentes ao ano 2020, nas seguintes modalidades: Libros, Mocidade, Mozo/a investigador/a,  Pintura e Fotografía.

Libros. Para o mellor traballo que, en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España co mar e coa Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección ultramarina. Dotado con 6.000 euros.

Mocidade. Para o mellor traballo en grupo no que se aborde a historia desde o mar e destaque a contribución da Armada á sociedade en calquera época.
Para alumnos dos dous últimos cursos de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) e de Formación Profesional de Grao Medio, a través dos seus correspondentes Centros Educativos.
Dotado 2.500 euros para os alumnos que realizan o traballo e 500 euros para o profesor que o dirixa.

Mozo/a investigador/a: Para o mellor traballo individual de investigación, en documental, levado a cabo por alumnos de Bacharelato, directamente relacionado coa contribución da Armada á sociedade ao longo da historia, cos seguintes obxectivos:
- Potenciar a capacidade de análise e sentido crítico a través do manexo de diferentes fontes documentais.
- Favorecer o respecto cara ao Patrimonio Histórico e unha comprensión do pasado e do presente mellor fundamentada.
Dotado con 1.500 euros para o alumno que realiza o traballo e 500 euros para o profesor que o dirixa

Pintura: Para as dúas mellores obras en que, con creatividade pictórica, plásmese a actividade naval en calquera dos seus aspectos, co fin de conseguir o achegamento entre a sociedade e a Armada.
Primeiro premio dotado 3.500 euros
Segundo premio dotado con 2.000 euros

Fotografía: Para a fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada coa súa contorna, recollendo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades.
Dotado con 1.500 euros

Prazos:
Na modalidade de Libros e Mocidade: 27 de abril de 2020
Para os traballos que opten ao premio de Pintura e Fotografía o prazo de presentación será entre o 4 e o 29 de maio de 2020, ambos inclusive.

BOE do 24 de xaneiro de 2020

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/02cienciaihcn--01premios-virgen-carmen