Convocadas 60 prazas da Escala de titulados de Escolas Técnicas de Grao Medio do Ministerio de Medio Ambente.

21 Xan 2020

Convocadas polo sistema de oposición e prazo de 20 días desde a publicación o 20 xaneiro na páxina: www.boe.es