Prazas interinas no Conservatorio de Música do Concello de Lalín.

14 Xan 2020

Docentes de trompa, de trompeta e de fagot. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 14 de xaneiro.