Curso de Monitor/a de actividades de Tempo Libre na Coruña da Escola galega de tempo libre

10 Xan 2020

A Escola galega de tempo libre imparte un curso de Monitor/a de actividades de Tempo Libre na Coruña.

Datas: do 27 de xaneiro a abril de 2020, de luns a xoves
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro Social “Sagrada Familia” R/ Sagrada Familia 26. A Coruña
A cota para asistir ao curso é de 290€

INSCRICIÓNS:
Escola  Galega de Tempo Libre
Centro Social “Sagrada Familia”
R/ Sagrada Familia 26 - 3º
15007 – A Coruña
Tlfno.: 645 206 174
Horario de Secretaría: de luns a venres de 10 a 14,00 horas

www.escolagalegadetempolibre.es
escolagalegatl@gmail.com