Inmersión Lingüística en inglés para 2º da ESO e 6º primaria

09 Xan 2020

O Ministerio de Educación convoca axudas destinadas a grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun Programa de Inmersión Lingüística en inglés. Con iso, preténdese estimular a práctica oral da lingua inglesa en contornas comunicativas non formais máis dinámicos e atractivos. Así mesmo, dentro das actividades para desenvolver, trataranse temáticas de interese científico e ambiental, e promoverase a convivencia con alumnos doutros lugares de España.

Bolsas para 70 grupos de alumnos, compostos cada un por un número comprendido entre 20 e 25 alumnos. Irán acompañados por dous profesores por grupo, requiríndose necesariamente que un deles sexa da especialidade de Inglés coa seguinte distribución:

36 grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria
34 grupos de alumnos de 2º de Educación Secundaria

Requisitos
Cursar estudos 6º de Educación Primaria ou 2º de Educación Secundaria Obrigatoria
Constituír grupos de 20 a 25 alumnos.
Estar escolarizados en centros docentes españois sostidos con fondos públicos.

Dotación
Participación gratuíta na actividade que terá unha duración de sete días, incluídos os días de viaxe.
O traslado dos participantes desde o seu lugar de residencia ata o centro de inmersión lingüística corre por conta dos interesados.

Máis información nos anuncios do BOE do 26 de decembro de 2019 e en http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares/inmersion-linguistica.html