Modificación oferta emprego UDC 2020

08 Xan 2020

A convocatoria queda: 6 prazas Escala administrativa, 5 Escala técnica de especialistas e 2 Escala técnica de grao medio.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG2017-261219-0002_gl.html