Convocadas 665 prazas do Corpo Técnicos/as de Facenda do Estado.

08 Xan 2020

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación o 8 de xaneiro.
Máis información: www.boe.es do 8 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-241.pdf