Auxiliar de Biblioteca en Teo

03 Xan 2020

O Concello de Teo convoca unha praza de Auxiliar de Biblioteca para persoas cunha discapacidade do 33% ou superior.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de xaneiro de 2020
Máis información no BOE do 24 de decembro de 2019 e en https://boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-A-2019-18450.pdf