Programa Talenta de emprendemento das mulleres rurais

12 Dec 2019

Corteva AgrisciencieTM e FADEMUR poñen en marcha unha iniciativa en España: Programa Talenta, para facilitar o emprendemento das mulleres rurais

Un programa que reflicte o compromiso de ambas as organizacións por potenciar o talento e o emprendemento das mulleres na contorna rural, detectando as potencialidades que ofrece o territorio e dinamizando a economía local.

É un programa de capacitación e financiamento para mulleres emprendedoras da contorna rural que estean a traballar proxectos do sector agrario ou agroalimentario.

O prazo para a presentación de candidaturas estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2020 ás 23:59 h.

Requisitos
Poderanse presentar ao programa as mulleres rurais emprendedoras con proxectos do ámbito agrario e agroalimentario que estean situados en contornas rurais (non máis de 20.000 habitantes) e proxectos cunha antigüidade superior a 6 meses e non máis de dous anos que estean situados en contornas rurais e que queiran iniciar unha nova liña de negocio ou mellorar a que teñen.

Dotación
Seleccionaranse tres proxectos finalistas entre as candidaturas recibidas. As premiadas anunciaranse nun evento organizado por Corteva Agriscience e Fademur, na contorna do día 8 de marzo de 2020. Os premios consistirán en:
- Un proxecto gañador: Premio en metálico de 5.000 euros. Acceso a Lanzadeira de Emprendedoras Rurais Ruraltivity, de Fademur, cun programa de mentoring e capacitación ao longo de 2020. Campaña de difusión do proxecto gañador e  visibilización entre asociadas, institucións, medios de comunicación e redes sociais.
- Dous proxectos finalistas: Acceso a Lanzadeira de Emprendedoras Rurais Ruraltivity, de Fademur, cun programa de mentoring e capacitación ao longo de 2020. Campaña de difusión dos proxectos finalistas, visibilización entre asociadas, institucións, medios de comunicación e redes sociais.

https://www.programatalenta.es/#iniciativa