Bolsas de formación no Instituto Xeográfico Nacional

21 Nov 2019

O Instituto Xeográfico Nacional convoca bolsas para a formación e investigación nos campos da astronomía, a xeodesia, a  geofísica, a cartografía e a  geomática.

Requisitos:
Título universitario oficial de grao, licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou enxeñeiro/a técnico/a, neste último caso só se posteriormente obtívose o título universitario oficial de máster, nos catro anos inmediatamente anteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes
A asignación económica mensual da bolsa será de 1.010 euros.
Se a formación leva a cabo no Centro  Geofísico de Canarias o importe mensual será de 1.100 euros ao mes.
Prazo:  20 de decembro de 2019
Máis información no BOE do 21 de novembro de 2019 e en http://www.ign.es