Premio Europeo Carlomagno da Mocidade

08 Nov 2019

O Parlamento Europeo e a Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán convidan os mozos e mozas de entre 16 e 30 anos de todos os Estados membros da Unión a participar nun concurso sobre o desenvolvemento da UE, a integración e as cuestións relacionadas coa identidade europea.

O "Premio Europeo Carlomagno da Mocidade" outórgase a proxectos que:
- Promovan o entendemento europeo e internacional.
- Fomenten o desenvolvemento dun sentido compartido de identidade e integración europea.
- Sirvan de modelo para os mozos que viven en Europa e ofrezan exemplos prácticos de europeos que viven no seo dunha mesma comunidade.

Os proxectos poden centrarse na organización de diversos eventos xuvenís, intercambios xuvenís ou proxectos en liña que presenten unha dimensión europea.

Criterios de participación:
- Os/as participantes deben ter entre 16 e 30 anos
- Deben ser cidadáns ou residentes dun dos 28 Estados membros da UE
- Pódese solicitar individualmente ou en grupos, no caso de proxectos grupais e transfronteirizos, o proxecto só pode presentarse nun país estreitamente vinculado ao proxecto.

Os proxectos poden presentarse en calquera das linguas oficiais da Unión Europea.

Os proxectos presentados ao concurso deben iniciarse e finalizar entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020 ou seguir activos.

Todas as solicitudes deben incluír a seguinte información:
- Nome e apelidos do solicitante ou da persoa de contacto en caso dun grupo ou organización.
- País de residencia- Nacionalidade.
- Data de nacemento.
- Dirección de correo electrónico.
- Número de teléfono- Sitio web (no seu caso).
- Título do proxecto.
- Resumo en inglés, francés ou alemán.
- Descrición completa do proxecto.
- Declaración relativa ao financiamento da UE

Só aceptaranse os proxectos enviados mediante o formulario en liña.

Premios:
Outorgarase un premio de 7 500 euros ao mellor proxecto, de 5000 euros ao segundo e de 2500 euros ao terceiro.

Convidarase a un representante de cada un dos proxectos gañadores a escala nacional a asistir á cerimonia de entrega do premio que terá lugar o 19 de maio de 2020 e a pasar uns días en  Aquisgrán (Alemaña).

Os premios outorgados aos tres mellores proxectos serán presentados polo Presidente do Parlamento Europeo e por representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán.Como parte do premio, convidarase os galardoados a visitar o Parlamento Europeo (en Bruxelas ou en Estrasburgo).

Calendario:
A selección do galardoado co «Premio Europeo Carlomagno da Mocidade» terá lugar mediante un proceso consistente en dúas fases.

En primeiro lugar, os xurados nacionais, integrados por polo menos dous deputados ao Parlamento Europeo e por un representante dunha organización xuvenil, seleccionarán a un gañador nacional de cada un dos 28 Estados membros como moi tarde o 20 de marzo de 2020.

En segundo lugar, o xurado europeo, integrado por tres deputados ao Parlamento Europeo, polo Presidente do Parlamento Europeo e por catro representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán, seleccionará ao gañador dos 28 proxectos presentados polos xurados nacionais como moi tarde en abril de 2020.

O fallo do xurado europeo será definitivo. O xurado resérvase o dereito para rexeitar calquera proxecto que non satisfaga as condicións de participación no concurso.

Máis Información: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html