Prácticas na Axencia europea dos produtos químicos

08 Nov 2019

A Axencia Europea de Químicos (ECHA) ofrece todos os anos aos recentemente graduados que estean dispostos a contribuír ao traballo diario da Axencia, ata 20 oportunidades de prácticas en diferentes campos científicos como a química, toxicoloxía, bioloxía, ciencias ambientais e tecnoloxías e funcións administrativos tales como dereito, comunicacións, finanzas, recursos humanos e TIC.

O plan elaborado nestas prácticas está deseñado para:    
- Recentemente graduados universitarios e titulares dunha cualificación técnica ou profesional dun nivel equivalente en campos relevantes para a lexislación sobre produtos químicos aplicable ou outros campos relevantes para as tarefas administrativas dunha institución da UE.    
- Empregados do sector público ou privado que participan en traballos de posgrao en campos relevantes para a lexislación sobre produtos químicos aplicable.

Duración
As prácticas adoitan comezar a principios de marzo ou setembro. Teñen unha duración de tres a seis meses e non poden estenderse máis aló dos seis meses.

Criterios de selección
- Ser nacional dun Estado membro da UE ou nacional do Espazo Económico Europeo (Noruega, Islandia, Liechtenstein). Os nacionais dos países candidatos que se benefician dunha estratexia de  preadhesión tamén poden ser aceptados de acordo coa dispoñibilidade de recursos orzamentarios e a capacidade de ECHA para albergalos. Tamén pode aceptarse un número limitado de nacionais de Estados non membros
- Poder comunicarse en inglés, xa que este é o idioma de traballo de ECHA
- Obter un título universitario ou equivalente ou realizar traballos de posgrao en campos relevantes de ECHA

Remuneración
Os alumnos reciben unha subvención de aproximadamente 1.300 euros.

Os alumnos que continúen recibindo unha remuneración do seu empregador, ou calquera outra subvención ou asignación, só terán dereito a unha subvención de ECHA se a cantidade que reciben é inferior á indicada anteriormente. Neste caso, os alumnos recibirán unha cantidade igual á diferenza entre os seus ingresos e o nivel da subvención de ECHA.

Os alumnos non se benefician do seguro de enfermidade. Os seleccionados deben demostrar que están cubertos por un seguro de enfermidade e accidente válido en Finlandia.

Os aprendices no emprego deben presentar unha declaración de remuneración, gastos e asignacións asinados polo seu empregador.

Os alumnos seleccionados serán convidados a unha entrevista telefónica e/ou cara a cara.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de novembro ás 23:00 h.

https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies