XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

15 Out 2019

A Universidade de Málaga convoca o XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

O contido dos traballos presentados deberá versar sobre un tema relacionado cos estudos das mulleres, de xénero ou feministas, desde calquera disciplina científica.

Se se presentan Teses Doutorais e traballos de investigación, terán que ser relaborados en título, estrutura e contido para evitar duplicidades cos repositorios universitarios.
Os orixinais deberán ter unha extensión comprendida entre 150 e 300 páxinas, incluídas notas, bibliografía e apéndices, con  interlineado de espazo e medio. Enviaranse en formato PDF á dirección seguinte: seim@uma.es

O prazo de recepción de orixinais finaliza o 12 de xaneiro de 2020.

Requisitos
Poderán concorrer cantas investigadoras e investigadores deséxeno, sempre que as obras sexan inéditas, escritas en español, incluídas as citas literais, non sendo premiadas noutros certames nin publicadas nin difundidas na súa totalidade en ningún soporte.

Dotación
- O XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent está dotado con 2.000 euros.
- O Seminario de Estudos Interdisciplinarios da Muller da Universidade de Málaga – S.E.I.M.-, en colaboración con  UMA Editorial, comprométese á publicación da obra gañadora na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en formato papel e en versión electrónica.
- Así mesmo, concederase un accésit de 1.000 euros, que tamén será publicado na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en papel e en soporte electrónico.

https://www.uma.es/media/files/bases-premio-victoria-kent-2019.pdf