Encontros de Debate sobre o Medio Rural: III Xornadas da Terra de Miranda

13 Set 2019

NOVA ESCOLA GALEGA ven de convocar os Encontros de Debate sobre o Medio Rural: III Xornadas da Terra de Miranda.

A convocatoria dos Encontros constitúe, globalmente, unha proposta para a análise da situación do medio rural galego na actualidade. Esta análise realízase, por unha parte, desde a óptica especialmente educativa, pero tendo en conta que o que sucede no ámbito da educación non é nada máis que o reflexo dunha realidade global moito máis complexa. Por outra, exemplifícase esta análise nunha comarca ben definida -aínda que non recoñecida administrativamente- que ten sufrido nas últimas décadas unha transformación evidente e que, ao tempo dun progresivo e evidente despoboamento, foi quen de ir vendo nacer no seu seo iniciativas que provocan que non sexa utópico enxergar no horizonte un futuro posible. Esa comarca é a Terra de Miranda.

PROGRAMA

Obxectivos da actividade.-

1. Analizar e explicar, situándoa no seu contexto, a realidade educativa no medio rural galego, en xeral, e na Terra de Miranda en particular.
2. Identificar, a carón desa realidade educativa analizada, as características -naturais, económicas, sociais, asociativas...- que determinan o estado actual da comarca.
3. Situar estes elementos analizados e identificados, no contexto de Galicia e na procura da concepción dunha estratexia global de desenvolvemento do medio rural.
4. Particularmente, poñer en común experiencias educativas que contribúan á planificación dunha estratexia educativa galega concibida desde e para o medio rural.


Datas de celebración: 25 e 26 de outubro de 2019

Lugar de celebración: .
Centro Sociocultural "Avelino Díaz", As Rodrigas - Riotorto (Lugo)
(43º20'31''N - 7º15'42''O)

Destinatarios/as: Persoal docente do ensino público e concertado, e en paro.

Número máximo de participantes: 50, por rigorosa orde de inscrición.

Nº de horas: 12 (homologación da Consellería de Educación en trámite).

Cotas de inscrición: A inscrición é gratuíta para o público en xeral.

Cotas de inscrición para as persoas que desexen homologación da actividade (12 h. de formación) recoñecida pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:

Ata o 22 de outubro de 2019
Socios/as de Nova Escola Galega: 5 €.
Parados/as: 10 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 15 €.

Desde o 23 de outubro de 2019
Socios/as de Nova Escola Galega: 10 €.
Parados/as: 15 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 20 €.

Forma de pagamento:
Ingreso ou transferencia bancaria á conta de Nova Escola Galega en ABANCA
IBAN ES77 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

Inscrición:
Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento.

Máis información
Nova Escola Galega: www.neg.gal

Rúa das Hedras, 4-2ºO

15895 Milladoiro (Ames)

Tel. 981562577