Convocadas 2 prazas subalterno/a e 1 Inspector/a Urbanismo e Medio Ambiente no Concello de Pontevedra

09 Set 2019

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 9 de setembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/pdfs/BOE-A-2019-12907.pdf