X SEMINARIO SOBRE A MEMORIA- Nova Escola Galega

06 Set 2019

Nova Escola Galega convoca o X SEMINARIO SOBRE A MEMORIA: "A liberdade nunca perdeu ningunha loita! (R. Cabanillas)"

PROGRAMA

 

Datas de celebración
4, 5 e 6 de outubro de 2019.

Lugares de celebración: .
Rianxo, A Fonsagrada e Grandas de Salime.

Destinatarios/as:
Persoal docente do ensino público e concertado, e en paro.

Número máximo de participantes:
50, por rigorosa orde de inscrición.

Nº de horas:
20 (homologación da Consellería de Educación en trámite).

Cotas de inscrición:
(A matrícula inclúe os xantares de campo).

Ata o 1 de outubro de 2019
Socios/as de Nova Escola Galega: 30 €.
Parados/as: 40 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 60 €.

Desde o 2 de outubro de 2019
Socios/as de Nova Escola Galega: 40 €.
Parados/as: 50 € (é precisa xustificación documental).
Cota ordinaria: 70 €.

Forma de pagamento:
Ingreso ou transferencia bancaria á conta de Nova Escola Galega en ABANCA
IBAN ES77 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

INSCRICIÓN:
Achega do boletín de inscrición xunto co xustificante do pagamento.

Máis información
Nova Escola Galega: www.neg.gal

Rúa das Hedras, 4-2ºO

15895 Milladoiro (Ames)

Tel. 981562577