Director/a de Tempo Libre en Ourense- ETL Estou

05 Set 2019

A Escola de Tempo Libre ESTOU ven de convocar un curso de Director de Tempo Libre, a celebrar en Ourense.

CARTEL INFORMATIVO

DATAS (comezo e remate)
(Outubro) 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
(Novembro) 1, 2, 3, 8, 9, 10


HORARIO Venres de 16 a 21h. Sábados e Domingos de 09 a 14 h, e de 16 a 21 h


PRAZO INSCRICIÓN: A partir do Martes 10 de Setembro, de 16 a 18 horas


PREZO: 150 € (120 € con moeda social)


REQUISITOS:
a) Estar en posesión do título de monitor/a de actividades de tempo
libre.
b) Posuír, polo menos, un título de ensino secundario.
c) Acreditar unha experiencia de traballo como monitor/a no campo
da educación/animación no tempo libre de, polo menos, 250 horas ou
como integrante do equipo de animación en colonias ou
campamentos por un total de 30 días, logo da obtención do título de
monitor/a.
CONTACTO:
facebook.com/escolaestou
secretariaestou@gmail.com – escolaestou@gmail.com
646 398 967 (só en horario de oficina)