“Crea o teu camiño profesional”: xornadas de coaching co proxecto Lidera

04 Set 2019

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca unhas sesións de coaching a desenvolver nos espazos emprende incluídos no proxecto Lidera co obxectivo de apoiar á xuventude no seu itinerario persoal e profesional coa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.


OBXECTIVOS

- Apoio á orientación vocacional e o recoñecemento de habilidades e competencias profesionais.

- Mellora da autoestima na procura de emprego. Identificación e adestramento de habilidades emocionais.

- Identificación de tipos de condutas e habilidades sociais, básicas e avanzadas como a empatía, asertividade e a resolución de conflitos.

- Apoio na organización  e planificación de metas profesionais.

- Axuda na confección do currículum vitae e a carta de presentación. Coñecementos sobre os procesos de selección e os tipos de entrevistas (individuais e grupais).

- Análise da procura de emprego a través de internet: a imaxe persoal nas redes sociais e nos portais e redes sociais de emprego e emprendemento.

- Formar en habilidades transversais.

- Mellora das oportunidades de emprego e emprendemento dos mozos e mozas.


DESTINATARIOS/AS

Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.


LUGAR DE REALIZACIÓN

DATA HORARIO LUGAR DE REALIZACIÓN ENDEREZO

25/09/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Chantada

R/ Rosalía de Castro, 1

27500 Chantada

Lugo

27/09/2019

* Esta actividade foi cancelada

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Lalín

R/ Pena Toares, 2

36500 Lalín

Pontevedra

01/10/2019

16.30 -18.30 h

Espazo Xove de Pontedeume

R/ Alameda de Raxoi, s/n

15600 Pontedeume

A Coruña

04/10/2019

18:00 – 20:00 h

Espazo Xove de Vilagarcía

R/ Xoan Carlos I

36600 Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

09/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Carballo

R/ Valle Inclán, 24

15100 Carballo

A Coruña

16/10/2019

18:00 – 20:00 h

Espazo Xove de Ourense

R/ Celso Emilio Ferreiro, 27

32004 Ourense

Ourense

17/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Curtis

Estrada Estación, s/n

15310 Curtis

A Coruña

23/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Betanzos

R/ Valdoncel, 7

15300 Betanzos

A Coruña

25/10/2019

17:30 a 19:30 h

Espazo Xove de Vilalba

R/ Novo Cazón, s/n

27800 Vilalba

Lugo

28/10/2019

16:30 – 18:30 h

Espazo Xove de Viveiro

Avda Ceravntes, s/n

27850 Viveiro

Lugo

30/10/2019

17:00 – 19:00 h

Espazo Xove de Noia

R/ Pedra Santaña, s/n

15200 Noia

A Coruña

06/11/2019 17:00 - 19:00 h Espazo Xove de Lalín

R/ Pena Toares, 2

36500 Lalín

Pontevedra


 

08/11/2019

18:00 – 20:00 h

Espazo Xove de Tui

R/ Sanz, 28

36700 Tui

Pontevedra

 

PRAZAS POR ESPAZO XOVE

Un mínimo de 4 un máximo de 15 persoas.


PRAZO DE INSCRICIÓN

Do 4 de setembro  ás 12:00 horas do día anterior hábil á realización da xornada.

INSCRICIÓN

Mediante o envío de formulario electrónico.
ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.


Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN