Formación en Voluntariado

03 Set 2019

Formación en Voluntariado

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado organiza diferentes cursos nos Espazos Xove e centros dependentes desta Dirección Xeral de distinta temática relacionada co Voluntariado:

  • Cursos de Formación básica en materia de voluntariado

  • Cursos de Especialización en materia de voluntariado

  • Formación Específica en materia de Voluntariado

Información e Inscricións: voluntariadogalego.org

Formación básica en materia de voluntariado

Título

Edicións

Prazas

(1)

Horas

(2)

Modalidade

Datas

Lugar

Presencial

En liña

Os primeiros pasos no voluntariado

1

400

20

 

10 de setembro a 10 de outubro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Os primeiros pasos no voluntariado

3

75

20

 

4-8 novembro : de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

11-15 novembro : de 16 a 20 h.

LUGO: AlbergueXuvenil Lug II.

18-22 novembro : de 16 a 20 h.

A CORUÑA: Centro Quérote

Especialización en materia de voluntariado

Título

Edicións

Prazas

(1)

Horas

(2)

Modalidade

Datas

Lugar

Presencial

En liña

Especialización en voluntariado

1

50

20

 

4 de novembro a 29 de novembro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

A planificación de proxectos de voluntariado

1

50

20

 

4 de outubro a 29 de outubro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Metodoloxías creativas para a captación de voluntariado

1

20

12

 

16, 23 e 30 de outubro de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

Voluntariado e a transformación social

1

25

20

 

14-18 de outubro: de 16 a 20 h.

LUGO: AlbergueXuvenil Lug II.

Formación específica en materia de Voluntariado

Área

Título

Edicións

Prazas

(1)

Horas

(2)

Modalidade

Datas

Lugar

Presencial

En liña

Ambiental

Voluntariado ambiental

1

400

20

 

11 de novembro a 11 de decembro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Voluntariado ambiental

3

75

20

 

16-20 setembro : de 16 a 20 h.

CARBALLO: Espazo Xove

23-27setembro : de 16 a 20 h.

NOIA: Espazo Xove.

30 setembro -4 outubro: de 16:30 a 20:30 h.

TUI: Espazo Xove.

Educación e voluntariado ambiental

1

25

20

 

7-11 de outubro: de 16a 20 h.

OURENSE: Espazo Xove.

Xestión e dinamización do voluntariado ambiental

1

25

20

 

21-25 de outubro: de 16 a20 h.

VIVEIRO: Espazo Xove.

Voluntariado ambiental experto no estudo e na conservación da biodiversidade

1

25

20

 

28-31 de outubro: de 16 a 21 h.

MUIÑOS: Albergue.

Interxeracional

Voluntariado interxeracional

4

100

20

 

21-25 outubro: de 16 a 20 h.

LALÍN: Espazo Xove

9,11,12 e 13 setembro: de 16 a 21 h.

PONTEDEUME: Espazo Xove

9-13 decembro: de 16 a 20 h

OURENSE: Espazo Xove

16-20 decembro: de 16 a 20 h.

FERROL: Edificio administrativo

Xuventude

A acción voluntaria e as posibles áreas de intervención das persoas voluntarias: Xuventude

1

20

12

 

13, 20 e 27 de novembro de 16 a 20h.

VIGO: Residencia Xuvenil Altamar.

Igualdade

Formación en igualdade para a prevención e o afrontamento da violencia de xénero

10

150

16

 

10 a 13 de setembro: de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

10,12, 13 de setembro: de 16 a 21 h.

VIGO: Delegación territorial.

17 a 20 de setembro: de 16 a 20 h.

OURENSE: Espazo Xove.

17 a 20 de setembro: de 16 a 20 h.

LUGO: Albergue Xuvenil Lug II.

24 a 27 de setembro: de 16 a 20 h.

VILALBA: Espazo Xove.

24 a 27 de setembro: de 16 a 20 h.

A CORUÑA: Centro Quérote.

1 a 4 de outubro: de 16 a 20 h.

FERROL: Edificio administrativo.

1 a 4 de outubro: de 16 a 20 h.

PONTEVEDRA: Delegación territorial.

8 a 11 de outubro: de 16:30 a 20:30 h.

VILAGARCÍA: Espazo Xove.

8 a 11 de outubro: de 16 a 20 h.

BETANZOS: Espazo Xove.

Perspectiva de xénero na intervención social para o voluntariado

1

25

20

 

4-8 de novembro: de 16 a 20h.

CHANTADA: Espazo Xove.

Voluntariado para a prevención, detección, apoio e acompañamento ás vítimas de violencia de xénero

1

25

20

 

30 de setembro-4 de outubro: de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

(1) As prazas corresponden a todas as edicións e son orientativas

(2) As horas corresponden a cada edición

(3) pendente confirmar datas