Bolsas de tradución xurídica no Tribunal Constitucional

30 Xul 2019

O Tribunal Constitucional convoca 2 bolsas de formación en materia de tradución xurídica.
Requisitos:
Estar en posesión do título de grao en Dereito.
A dotación da bolsa será de 1.150 euros brutos mensuais.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.
Perfecto dominio das linguas española e inglesa ou francesa (lingua materna, nivel  C2 do Marco Europeo de Referencia para as Linguas,  Proficiency  Certificate,  DALF  C2, puntuación mínima de 115 puntos en  TOEFL, ou equivalentes).
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 30 de agosto de 2019.
Máis información no BOE do 30 de xullo de 2019 e en www.tribunalconstitucional.es