Prazas de persoal docente e investigador contratado na Universidade da Coruña

26 Xul 2019

Prazas de persoal docente e investigador contratado na Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña publica a convocatoria dun concurso público prazas de persoal

docente e investigador contratado.

ANUNCIO do 17 de xullo de 2019 polo que se dá publicidade da resolución

da mesma data pola que se convocan a concurso público prazas de persoal

docente e investigador contratado.

Máis información: DOG Núm. 141 Venres, 26 de xullo de 2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190726/AnuncioG2017-170719-0001_gl.pdf