Proxecto Libera

19 Xul 2019

Cada vez é máis difícil non ver basuraleza nas cunetas. Os residuos que tiramos teñen un gran impacto no medio ambiente. Por iso, desde o Proxecto LIBERA lanzamos unha campaña co apoio da DGT para concienciar sobre o impacto da basuraleza nas cunetas das nosas estradas.
Queres saber #DondeAcabaLaBasuraleza?

Latas, cabichas, botellas, toalliñas, panos, envoltorios de plástico… Estes elementos, que tanto nos impacta ver tirados en casa, abundan nas nosas cunetas. Estímase que en Europa, a cantidade de lixo recollido anualmente rolda os centos de miles de toneladas, cun custo próximo a mil millóns de euros.
Con todo, o maior impacto destes residuos non é económico.
Plásticos que tardan máis de 400 anos en degradarse, substancias tóxicas que se filtran no chan, chegando a afectar a reservas de augas, animais atrapados ou atragoados por residuos arroxados á marxe das estradas…

Debemos encamiñar os esforzos para lograr unha cidadanía máis cívica, sensibilizada e consciente da necesidade de ser responsables coa adecuada xestión dos residuos xerados para garantir a conservación das diferentes contornas naturais. A práctica dun consumo responsable, a redución de residuos xerados en orixe e fomentar novos hábitos como levar sempre un recipiente ou bolsa no coche onde depositar temporalmente os residuos ata ter acceso ao correspondente contedor, son xestos que reducirán substancialmente o arroxo de lixo polo portelo e/ou abandono desta en cunetas. Para lograr cambiar hábitos é necesario traballar desde a información, concienciación e educación. Presentar o problema nos colexios, institutos, autoescolas entre outros centros de formación e educación, para que os alumnos comprendan a realidade e dimensión do problema, e sobre todo que se pode facer para frealo ou solucionalo.

https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/cunetas.php