136 prazas de funcionarios de distintas categorías no concello de Málaga

12 Xul 2019

136 prazas de funcionarios de distintas categorías no concello de Málaga

 

O concello de Málaga publica a convocatoria para prover varias prazas por oposición  ou concurso oposición:

 

– Doce prazas de Técnico de Administración Xeral

 

– Unha praza de Profesor Superior Banda de Música Percusión

 

– Unha praza de Profesor Superior Banda de Música Oboe

– Cinco prazas de Técnico Medio Arquivo e Bibliotecas

– Cinco prazas de Técnico Auxiliar  Puericultor

– Unha praza de Técnico Auxiliar Delineante

– Noventa prazas de Policía da Policía Local

 

- Unha praza de Oficial Técnico Bombeiro

– Vinte prazas de Bombeiro

 

Prazo: O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial do Estado».

 

Máis información: BOE Núm. 166, Venres 12 de xullo de 2019

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/12/pdfs/BOE-A-2019-10317.pdf