Prazas de persoal laboral fixo da categoría de técnico/a superior de I+D da Universidade de Vigo

11 Xul 2019

Prazas de persoal laboral fixo da categoría de técnico/a superior de I+D da Universidade de Vigo

A  Universidade de Vigo convoca proceso selectivo para cubrir sete (7) prazas de persoal laboral fixo da categoría de técnico/a superior de I+D da Universidade de Vigo, grupo I, catro (4)

pola quenda de acceso libre e tres (3) pola quenda de promoción interna; no caso destas

últimas non se cubrisen, acumularanse ás de quenda de acceso libre.

Prazo de solicitude: O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no «Diario Oficial de Galicia».

Máis información: BOE Núm. 165,  Xoves 11 de xullo de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10255.pdf