24 prazas da escala técnica auxiliar na Universidade de A Coruña

11 Xul 2019

24 prazas da escala técnica auxiliar na Universidade de A Coruña

A Universidade de A Coruña convoca 24 prazas da escala técnica auxiliar ( subescala auxiliar de servizos) Grupo  C, Subgrupo  C2.

Prazo de solicitudes: As solicitudes dirixiranse ao xerente da Universidade da Coruña no prazo de 20 días hábiles que contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Máis información: BOE Núm. 165,  Xoves 11 de xullo de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10254.pdf