Convocadas 77 prazas de técnico/a especialista e 9 de técnico/a de recursos humáns no Banco de España.

10 Xun 2019

Requírese titulación oficial universitaria, un mínimo de 240 créditos europeos, e coñecemento avanzado do idioma inglés. Os prazos de presentación de solicitudes son:
18 de xuño técnico/a de recursos humáns, e 2 de xullo técnico/a especialista.
Máis información: www.bde.es-empleo

https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/