As políticas de emprego xuvenil a exame

04 Xun 2019

Avaliación do apoio ao emprego xuvenil pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo

A Comisión desexa coñecer a opinión dos cidadáns e as partes interesadas sobre as actividades levadas a cabo pola Unión Europea desde 2014 para promover e mellorar o emprego dos mozos a través da Iniciativa de Emprego Xuvenil e do Fondo Social Europeo.
A información recollida utilizarase para avaliar os logros obtidos durante o período 2014-2018.

Convídase a todos os cidadáns e organizacións a achegar a súa contribución a esta consulta. Agradeceranse especialmente as contribucións de:
- Mocidade, sobre todo aqueles que non estudan, traballan nin reciben formación, independentemente de que estean a recibir ou non apoio do Fondo Social Europeo ou da Iniciativa de Emprego Xuvenil
- As organizacións que participan na xestión dos programas operativos do Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, como os Estados membros, as autoridades de xestión, os organismos intermedios e os interlocutores sociais e doutro tipo
- As organizacións que participan na execución das operacións do Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil como beneficiarios ou socios de proxectos: organismos públicos, organizacións non gobernamentais e municipios
- Outras organizacións que representan aos mozos ou traballan con eles, ou que están activas a nivel local, nacional ou da UE no ámbito do apoio ao emprego e as políticas activas do mercado de traballo.

A consulta pública, que permanecerá aberta durante 12 semanas, ata o 16 de agosto, está dispoñible en todos os idiomas oficiais da UE, na web da Comisión Europea.

http://www.injuve.es/empleo/noticia/la-comision-europea-lanza-una-consulta-sobre-empleo