Canto podes ponderar na ABAU??

27 Mai 2019

No DOG do 27 de maio de 2019 publícanse os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20.

DOG do 27 de maio de 2019

http://ciug.gal/PDF/ponderaciones0403.pdf