Xuíz/a de paz na Bola

15 Mai 2019

O Concello da Bola fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 6 de xuño de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 15 de maio de 2019